MVO

Wat betekent MVO voor Fritom?

We zijn ons ervan bewust dat wij onderdeel uitmaken van onze maatschappij en handelen hier ook naar. We zoeken verbinding met de samenleving en ondersteunen maatschappelijke initiatieven die passen bij onze organisatie en cultuur.

We willen dat Fritommedewerkers plezier in hun werk hebben. Wij bieden hen een goede werkomgeving met aandacht en zorg voor het individu. We waken over een goede balans tussen werk en privé. Wij ondersteunen onze medewerkers in hun ontwikke­ling. U kunt er daar­door op vertrouwen dat uw opdrachten door goed gemotiveerde en kundige medewerkers worden uitge­voerd.

Onze klanten en leveranciers zijn onze ambassadeurs. Wij streven naar duurzame relaties. Wij advise­ren u als klant op een onafhankelijk manier. De voor u beste oplossing staat centraal. De Fritombedrijven bie­den u logistieke rust.

We zijn milieubewust en werken aan een duurzame toekomst. We nemen acties om onze duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

Hoe bereiken we CO²-reductie?

  • Door gebiedsspecialisatie. Dat betekent dat we op de meest efficiente manier goederen vervoeren; dikke goederenstromen met veel meer efficiency en dus minder CO²-uitstoot.
  • Avanced Planning Soft­ware en Modal Shift
  • Ecocombi’s
  • CO²-neutrale warehousing.
  • Modern wagenpark dat voldoet aan de hoogste Euro-normen.
  • Onze speciale CO²-engineers helpen bij het maken van duurzame keuzes als het gaat om nieuwe technologie en IT.
  • Veel aandacht voor energiezuinig rijden van onze chauffeurs. Uw opdracht wordt milieubewust en veilig uitgevoerd.

Join The Green Journey: Fritom Group onderzoekt stappen richting de energietransitie

Als overkoepelende organisatie met verschillende werkmaatschappijen binnen de logistieke sector, streven we ernaar om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te opereren. Dit vraagt om aanpassingen die uitsluitend gestructureerd en gefaseerd kunnen worden doorgevoerd. Fritom Group is daarom nu al actief bezig om deze lange termijn doelstelling te realiseren. Hermke Meijerink begeleidt als expert op dit gebied het proces en ondersteunt Fritom op weg naar de energietransitie. In deze video introduceert Hermke zichzelf en ligt ze verder toe wat haar rol is binnen Fritom met betrekking tot de energietransitie.

Join The Green Journey: Pilot met elektrische truck

Een belangrijk onderdeel van de roadmap 2050, is het realiseren van een CO2-neutraal wagenpark. Melkweg|Fritom heeft om deze reden de eerste elektrische truck in gebruik genomen in samenwerking met Volvo. In onze missie om CO2-neutraal te kunnen opereren in de toekomst, vinden wij het belangrijk om uitsluitend doordachte keuzes te maken. Daarom zijn we gestart met deze pilot. Hiermee kunnen wij namelijk onderzoeken of onze werkmaatschappijen hun ritten nu al volledig elektrisch kunnen uitvoeren. Tijdens deze pilot verzamelen wij waardevolle data die kunnen uitsluiten of dit soort trucks rendabel genoeg zijn in de praktijk. Deze inzichten delen wij binnen Fritom Group met al onze werkmaatschappijen om gezamenlijk op te kunnen trekken richting de energietransitie.

Join The Green Journey: Duurzame Nieuwbouw voor Sanders|Fritom

Het verduurzamen van onze organisatie gaat verder dan het vergroenen van ons wagenpark om emissieloos te kunnen rijden. Ook tijdens de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten houden wij rekening met onze duurzaamheidsdoelstellingen. Een mooi voorbeeld is de nieuwe locatie van Sanders|Fritom in Uden. Direct bij de eerste plannen, hebben wij ons voorgenomen om te voldoen aan de BREEAM-NL Excellent norm. Deze certificeringsmethode kijkt niet enkel en alleen naar energieverbruik, maar kijkt bijvoorbeeld ook naar de gezondheid van de medewerkers, de directe leefomgeving en transport van en naar het gebouw. Door deze methode worden de daadwerkelijke duurzaamheidsprestaties van het pand inzichtelijk gemaakt en zorgen wij voor toekomstbestendige bedrijfslocaties. In deze video vertellen Tom Wiersma, bedrijfsadviseur bij Sanders|Fritom, en Floris de Groot, bouwkundig werkvoorbereider bij Van der Heijden, gezamenlijk over BREAAM-NL Excellent en over de realisatie van dit gebouw.