MVO

Wat betekent MVO voor Fritom?

We zijn ons ervan bewust dat wij onderdeel uitmaken van onze maatschappij en handelen hier ook naar. We zoeken verbinding met de samenleving en ondersteunen maatschappelijke initiatieven die passen bij onze organisatie en cultuur.

We willen dat Fritommedewerkers plezier in hun werk hebben. Wij bieden hen een goede werkomgeving met aandacht en zorg voor het individu. We waken over een goede balans tussen werk en privé. Wij ondersteunen onze medewerkers in hun ontwikke­ling. U kunt er daar­door op vertrouwen dat uw opdrachten door goed gemotiveerde en kundige medewerkers worden uitge­voerd.

Onze klanten en leveranciers zijn onze ambassadeurs. Wij streven naar duurzame relaties. Wij advise­ren u als klant op een onafhankelijk manier. De voor u beste oplossing staat centraal. De Fritombedrijven bie­den u logistieke rust.

We zijn milieubewust en werken aan een duurzame toekomst. We nemen acties om onze duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

Hoe bereiken we CO²-reductie?

  • Door gebiedsspecialisatie. Dat betekent dat we op de meest efficiente manier goederen vervoeren; dikke goederenstromen met veel meer efficiency en dus minder CO²-uitstoot.
  • Avanced Planning Soft­ware en Modal Shift
  • Ecocombi’s
  • CO²-neutrale warehousing.
  • Modern wagenpark dat voldoet aan de hoogste Euro-normen.
  • Onze speciale CO²-engineers helpen bij het maken van duurzame keuzes als het gaat om nieuwe technologie en IT.
  • Veel aandacht voor energiezuinig rijden van onze chauffeurs. Uw opdracht wordt milieubewust en veilig uitgevoerd.

Join The Green Journey: Fritom Group onderzoekt stappen richting de energietransitie

Als overkoepelende organisatie met verschillende werkmaatschappijen binnen de logistieke sector, streven we ernaar om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te opereren. Dit vraagt om aanpassingen die uitsluitend gestructureerd en gefaseerd kunnen worden doorgevoerd. De Fritom Group is daarom nu al actief bezig om deze langetermijndoelstelling te realiseren. Hermke Meijerink begeleidt als expert op dit gebied het proces en ondersteunt Fritom op weg naar de energietransitie. In deze video introduceert Hermke zichzelf en licht ze toe wat haar rol is binnen Fritoms energietransitietraject.

Join The Green Journey: Pilot met elektrische truck

Een belangrijk onderdeel van de roadmap 2050, is het realiseren van een CO2-neutraal wagenpark. Melkweg|Fritom heeft om die reden in samenwerking met Volvo de eerste elektrische truck in gebruik genomen. In onze missie om in de toekomst CO2-neutraal te kunnen opereren, vinden wij het belangrijk om uitsluitend doordachte keuzes te maken. Daarom zijn we gestart met deze pilot. Hiermee kunnen wij namelijk onderzoeken of onze werkmaatschappijen hun ritten nu al volledig elektrisch kunnen uitvoeren. Tijdens deze pilot verzamelen we waardevolle data die antwoord kunnen geven op de vraag of dit soort trucks in de praktijk rendabel genoeg zijn. Deze inzichten delen wij binnen de Fritom Group met elkaar om zo gezamenlijk op te trekken richting de energietransitie.

Join The Green Journey: Duurzame Nieuwbouw voor Sanders|Fritom

Het verduurzamen van onze organisatie gaat verder dan alleen het vergroenen van ons wagenpark om emissieloos te kunnen rijden. Ook tijdens de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, houden wij rekening met onze duurzaamheidsdoelstellingen. Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe locatie van Sanders|Fritom in Uden. Direct bij het opzetten van de eerste plannen, namen wij ons voor om te voldoen aan de BREEAM-NL Excellent norm. Deze certificeringsmethode kijkt niet alleen naar energieverbruik, maar bijvoorbeeld ook naar de gezondheid van de medewerkers, de directe leefomgeving en het transport van en naar het gebouw. Door deze methode worden de daadwerkelijke duurzaamheidsprestaties van het pand inzichtelijk gemaakt en zorgen wij voor toekomstbestendige bedrijfslocaties. In deze video vertellen Tom Wiersma, bedrijfsadviseur bij Sanders|Fritom en Floris de Groot, bouwkundig werkvoorbereider bij Van der Heijden meer over BREAAM-NL Excellent en over de realisatie van dit gebouw.

Join The Green Journey: Een Sterke Samenwerking

Alle maatschappijen binnen de Fritom Group trekken gezamenlijk op in de energietransitie aan de hand van de roadmap 2050. Zo maken ze allemaal deel uit van een speciale werkgroep om informatie te delen en samen te zoeken naar logistieke oplossingen binnen het thema duurzaamheid. Sanders|Fritom heeft in deze werkgroep kennisgenomen van de succesvolle pilot met de elektrische truck van Volvo die Melkweg|Fritom eerder uitvoerde. Zij waren benieuwd of deze e-truck ook een interessante toevoeging is aan hun eigen wagenpark. KAM-coördinator Saskia Wiersma en Transport Manager Ruud Kleine Punte zijn op hun eigen manier betrokken bij deze ontwikkelingen en hebben beide hun eigen visie op het inzetten van deze vrachtwagen.

Join The Green Journey: Onze CO2-calculator behaalt ISO-verificatie

Eind 2023 ontvingen wij zeer positief nieuws over de door ons ontwikkelde CO2-calculator. Als één van de eerste Logistieke Dienstverleners in Nederland hebben wij met deze calculator de ISO 14083-verificatie behaald. Deze norm is de nieuwe internationale standaard voor het in kaart brengen van de carbon footprint in de logistieke sector. Hiermee tonen we aan dat ons product de hoge kwaliteit levert die men mag verwachten van de Fritom Group. Wessel Veenstra, Algemeen Directeur bij Veenstra|Fritom en Voorzitter stichtingsbestuur Fritom, was zeer betrokken bij de ontwikkeling van dit softwaremodel. In deze video vertelt hij meer over de CO2-calculator en de ISO-verificatie.

Join The Green Journey: De E-Truck bij alle Fritom bedrijven

De pilot met de elektrische vrachtwagen wordt steeds verder uitgebreid binnen Fritom Group. Hoewel we gezamenlijk optrekken in de energietransitie, heeft ieder Fritom bedrijf zijn eigen identiteit, klantenbestand en type werkzaamheden. De uitkomst van deze proef kan daardoor per bedrijf enorm verschillen. Ook bij Oldenburger|Fritom zijn ze aan het toetsen of ze deze vrachtwagen kunnen inpassen in hun dagelijkse activiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal uiteenlopende scenario’s. Rene Dale (CEO), Gerrit Hulst (Transport Manager) en Cor Klontje (Chauffeur) vertellen in deze video over hun visie en verwachtingen.