Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat betekent MVO voor Fritom?

We zijn ons ervan bewust dat wij onderdeel uitmaken van onze maatschappij en handelen hier ook naar. We zoeken verbinding met de samenleving en ondersteunen maatschappelijke initiatieven die passen bij onze organisatie en cultuur.

We willen dat Fritommedewerkers plezier in hun werk hebben. Wij bieden hen een goede werkomgeving met aandacht en zorg voor het individu. We waken over een goede balans tussen werk en privé. Wij ondersteunen onze medewerkers in hun ontwikke­ling. U kunt er daar­door op vertrouwen dat uw opdrachten door goed gemotiveerde en kundige medewerkers worden uitge­voerd.

Onze klanten en leveranciers zijn onze ambassadeurs. Wij streven naar duurzame relaties. Wij advise­ren u als klant op een onafhankelijk manier. De voor u beste oplossing staat centraal. De Fritombedrijven bie­den u logistieke rust.

We zijn milieubewust en werken aan een duurzame toekomst. We nemen acties om onze duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

Hoe bereiken we CO²-reductie?

  • Door gebiedsspecialisatie. Dat betekent dat we op de meest efficiente manier goederen vervoeren; dikke goederenstromen met veel meer efficiency en dus minder CO²-uitstoot.
  • Avanced Planning Soft­ware en Modal Shift
  • Ecocombi’s
  • CO²-neutrale warehousing.
  • Modern wagenpark dat voldoet aan de hoogste Euro-normen.
  • Onze speciale CO²-engineers helpen bij het maken van duurzame keuzes als het gaat om nieuwe technologie en IT.
  • Veel aandacht voor energiezuinig rijden van onze chauffeurs. Uw opdracht wordt milieubewust en veilig uitgevoerd.