Visie en missie

Onze kijk op de wereld:

  • Door de vergrijzing ontstaat er een tekort aan potentiĆ«le medewerkers.
  • Door uitputting van bronnen wordt conventionele energie schaars.
  • Door opwarming van de aarde, wordt zorg voor onze planeet urgent.

Visie:
Bedrijven richten zich op hun kernactiviteiten. Daar ligt hun kracht en daarin onderscheiden ze zich. Hierdoor wordt het totale logistieke proces steeds vaker uitbesteed. Dit maakt dat de vraag naar hoogwaardige logistieke dienstverlening toeneemt, maar ook de behoefte aan regie.

Missie:
We vervullen de regiefunctie in logistieke dienstverlening. We zorgen voor logistieke rust bij onze opdrachtgevers. Daarbij dragen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, uitvoering en bewaking van logistieke processen. Hierdoor kan onze klant zich richten op zijn primaire bedrijfsproces. Wij willen alleen werkzaam zijn voor klanten aan wie we toegevoegde waarde kunnen leveren. We investeren in relaties (klant en medewerker) en passen onze bedrijfsprocessen hierop aan, waardoor we blijvend tot het topsegment in de logistieke branche behoren.