Onze historie - Tussen 2005 en 2010

Op weg naar 2010

Müller Transport Holten gaf in 2005 aan zich graag te willen gaan richten op geconditioneerd koelvervoer. Daarom werd in onderling overleg besloten dat Fritom alleen verder zou gaan met MMC en MMT. In 2005 werd MMC een 100% Fritomdochter en in 2006 werd MMT dit. MMC werd in 2008 in Melkweg|Fritom geïntegreerd. In datzelfde jaar werd MMT omgedoopt tot Bidon Logistiek BV. Het bedrijf bleef in Enter gevestigd. In 2016 werden de planning en administratie van Bidon|Fritom uit efficiencyoverwegingen naar Bolsward verplaatst, waar ze in het pand van Melkweg|Fritom een plekje vonden.

Fritom Group 50 Jaar Muller Transport

Voor de continuïteit van de onderneming voor de langere termijn, is het belangrijk dat certificaten in Fritom gereguleerd kunnen worden gekocht en verkocht. Hiervoor is een heldere structuur ontwikkeld, waarin de Friesland Bank vanaf 2006 een aantal jaren heeft geparticipeerd.

Nadat het in 2007 in Rotterdam was gestart als externe afdeling van Transportgroep Nederland (TGN) in Zwolle, werd Forvision|Fritom per 1 januari 2009 een zelfstandig opererende Fritomdochter. Het expeditiebedrijf regelt het vervoer en de afhandeling van goederen die naar en vanuit Rotterdam gaan door middel van zeevracht. Ze richt zich hierbij met name op het Verre Oosten. Ook regelt Forvision|Fritom het vervoer over de weg vanuit Rotterdam door Eu­ropa.

Fritom Group 50 Jaar Forvision
Fritom Group 50 Jaar Sanders Logistics

Per 1 januari 2009 nam Fritom het Brabantse Sanders Logistics over van eigenaren Bart en Thijs Sanders. Sanders Logistics, gevestigd in Uden, is ge­spe­cialiseerd in warehousing en binnenlandse stukgoeddistributie. Om het bedrijf verder uit te kun­nen bouwen, zag de directie van Sanders voorde­len in aan­sluiting bij een grote orga­nisatie. Ook voor­zag ze dat het ontbreken van een steunpunt in het noorden voor Sanders op den duur belemme­rend zou werken. De overname paste in Fritoms streven naar een landelijk dekkend netwerk van logistieke bedrijven die warehousing combineren met binnenlandse distributie en internationale groupage.

Fritomdochter Veenstra & Wiersma zag op haar locatie in Boxtel geen mogelijkheden meer om te groeien. Daarom verhuisde het bedrijf per 2 februari 2009 naar Sanders in Uden. De beide bedrijven zagen grote voordelen in een samenwerking vanuit één vestiging. Per 1 januari 2010 mondde deze samenwerking uit in een fusie tussen beide bedrijven. Het nieuwe bedrijf ging verder onder de naam Sanders|Fritom. Dit, omdat Sanders in de regionale markt op dat moment een sterke naam had opgebouwd en omdat haar klantenbestand groter was dan dat van Veenstra&Wiersma.

Fritom Group 50 Jaar Veenstra & Wiersma

De bedrijven kregen in 2009 een nieuwe huisstijl. Het was nieuw en bijzonder en voor sommigen best wel even wennen.

Het markante gezicht valt op, blijft in het geheugen hangen en is zeer herkenbaar. Dat past bij ons. We doen het anders dan anderen. Het logo is niet zomaar een gezicht, maar verbeeldt een gestileerde pro­fes­sor (Einstein). Representatief voor onze groep als slimme logistieke dienst­verlener die voor de klant op zoek is naar de beste logistieke oplos­singen. Ook is er een fakkel in ons logo te herkennen. We willen de fakkeldragers worden op het gebied van logistieke dienstverlening.

We vormen een groep maar tegelijkertijd blijft de eigen identiteit van de werkmaatschappijen bestaan. Dat is de reden waarom dit beeld­merk bij elk Fritombedrijf in de eigen bedrijfskleur wordt uitgevoerd. Maar of het nu rood, geel, blauw of oranje is, het logo blijft duidelijk herkenbaar als ‘het Fritomlogo’. De naam van de werkmaatschappij staat voorop, Fritom staat erachter.

Fritom Group 50 Jaar Einstein
Fritom Group 50 Jaar Fritombedrijven

In 2010 nam Rinze Veenstra† afscheid als voorzitter van de Raad van Commissaris­sen van Fritom Holding. Het neerleggen van deze functie was een weloverwogen stap, maar tegelijkertijd emotioneel geen eenvoudige be­slissing. Rinze stond, samen met Jan Wiersma en Willem Doorenbos aan de wieg van de Fritom Group en maakte vanaf het begin deel uit van het bestuur.

Vanaf 1989 combineerde hij de algemene leiding over Veenstra met het voorzitterschap van de Fritomdirectie. Deze voor­zittersrol vervulde hij tot 2006. Voor Rinze Veenstra was ondernemerschap uiterst belang­rijk. Per­s
oonlijke aan­dacht voor zijn me­dewerkers vond hij es­senti­eel. Zijn gedre­ven­heid om sa­men te werken, vormt de basis van de Fritom Group. In 2006 kreeg Fritom een Raad van Commissarissen. Het was niet meer dan lo­gisch dat Rinze Veen­stra deze raad ging voorzitten. Een rol die hij tot 2010 vervulde.

Fritom Group 50 Jaar Rinze Veenstra

Meer lezen over onze historie?

Wij vertellen u graag meer over onze geschiedenis en werpen ook een blik op de toekomst van onze groep van bedrijven.

Onze historie