Onze historie - Een nieuwe eeuw

Logistieke professional

Aandacht geven aan de geschiedenis van Fritom kan natuurlijk niet zonder stil te staan bij de ontwikkelingen die de Fritombedrijven hebben ondergaan. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw groeiden onze bedrijven van traditionele transport-, expeditie- en veembedrijven uit tot de professionele logistieke dienstverleners die ze nu zijn. We houden ons, net als in de beginjaren van de Fritom Group nog steeds bezig met transport, expeditie en opslag, maar daar zijn in de afgelopen decennia steeds meer activiteiten bij gekomen. En dat proces zet zich ook vandaag de dag nog steeds verder voort. Onze bedrijven kennen een steeds breder wordend scala aan activiteiten met verdergaande toegevoegde waarde. Denk hierbij aan douane-afhandeling, lucht- en zeevracht, e-fulfilment en informatiebeheer. De warehousediensten zijn uitgebreid met VAS- en VAL-activiteiten (zoals verpakken, assemblage en kwaliteitscontroles) waarmee goederen verkoop- en verzendklaar worden gemaakt. We zijn onze logistieke kennis steeds meer in gaan zetten voor het adviseren van onze klanten over hun logistieke knelpunten, we implementeren logistieke systeemkoppelingen en als de klant het wil, nemen wij het gehele logistieke proces van hem over. Door continu te investeren in kennis en ICT-systemen wordt een verdere versnelling gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzamere en aanvullende diensten zoals freight management en suppliers- en smart logistics (geautomatiseerde en duurzamere oplossingen voor vervoer en opslag tijdens iedere stap van het productieproces), Bij dit proces van verdergaande logistieke professionalisering paste begin deze eeuw dat afscheid genomen werd van bedrijven en dat nieuwe initiatieven werden gestart.

Logistieke professional

De eerste 5 jaar van de nieuwe eeuw: afscheid en nieuwe initiatieven

In 2001 verkocht transportonderneming Melkweg haar pand aan de Koopman Heeresweg in Bolsward aan haar buurman Rentex Floron. Zelf verhuisde ze naar een kantorencomplex aan de andere kant van de stad, aan De Wymerts.

Fritom Group 50 Jaar Pand De Wymert

Fritom had een eigen assurantiekantoor: Westergo Assurantiën. In januari 2001 verkocht ze dit kantoor aan Nationale Nederlanden.  Fritom wilde zich meer met haar core business bezighouden. Er was buiten de directie van Westergo binnen Fritom te weinig expertise op assurantiegebied en de investeringen die de verdere uitbouw van het assurantiekantoor met zich meebracht werden hoger. Ook was het belangrijk dat Westergo een zelfstandig volmachtbedrijf werd (met meer beslissings- en tekenbevoegdheid namens de verzekeraars).  Fritom vond het tijd worden om afscheid te nemen van haar verzekeringsactiviteiten.

Ook in 2001 fuseerde Afman Transport met Gebr. Oldenburger Expediteurs BV om uiteindelijk in dat bedrijf op te gaan. De vestiging in Baflo verdween.

En tot slot verkocht Fritom in dat jaar Gromes-Plender Beheer BV met onderliggende BV’s. Het bedrijf was in de jaren ervoor steeds verder uitgebreid en algemeen directeur Jaap Bukman zat vol plannen voor nog verdere uitbouw.  De (milieu)wetgeving rond de activiteiten van Gromes-Plender werd echter steeds strenger en omvangrijker en daarmee groeiden ook de risico’s. In onderling overleg werd besloten het bedrijf te verkopen aan Jaap Bukman, die als expert op het gebied van organische en anorganische meststoffen en de bijbehorende wet- en regelgeving, de onderneming zelfstandig voortzette.

Fritom Group 50 Jaar Pand TGN

De diensten van Fritoms expeditiebedijven VMD en TGN waren deels overlappend en deels aanvullend. Door intensieve samenwerking leek het efficiënter om de operaties bij elkaar te brengen op één locatie. Vanuit die gedachte werd de vervolgstap genomen om de bedrijven per 1 januari 2003 te laten fuseren. Dubbele kosten werden op deze manier geëlimineerd. Het nieuwe bedrijf ging verder onder de naam Transportgroep Nederland (TGN) BV en vestigde zich op de VMD-locatie aan de Botterweg in Zwolle. Hierdoor verdween de behoefte aan een vestiging in Vaassen. Dit pand werd dan ook verkocht.

Müller Transport in Holten en Fritom werkten al samen in Melkweg Müller Combinatie (MMC) BV. In 2003 vonden ze elkaar opnieuw in nog een gezamenlijk bedrijf: Müller Melkweg (MMT) in Holten. De fooddivisie van zowel Melkweg Zwolle BV als Müller Transport werd overgeheveld naar MMT. Het nieuwe bedrijf vestigde zich in Enter en ging zich o.m. bezighouden met het intravervoer (vervoer tussen zuivelfabrieken) van vloeibare levensmiddelen en met internationaal tanktransport.

Fritom Group 50 Jaar MMC (1)

In 2005 trad VTK opslag en distributie BV toe tot de Fritom Group. Het bedrijf hield zich bezig met de opslag en handling van gevaarlijke stoffen. Een niche, want deze vorm van opslag vergt een grote mate van kennis op het gebied van de regelgeving omtrent gevaarlijke stoffen. Voor de Fritom Group betekende deze overname een mooie, nieuwe uitdaging. In 2013 besloot Fritom VTK door te verkopen aan een specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen. Zelf ging ze toen haar pijlen richten op weer andere logistieke projecten.

Fritom Group 50 Jaar VTK Pand
Fritom Group 50 Jaar VTK Opslag
Fritom Group 50 Jaar Distretail

De Fritom Group kijkt altijd vooruit naar nieuwe ontwikkelingen en kansen op logistiek gebied. Ze richtte in 2005 Distretail BV op. Distretail  was bedoeld voor het opzetten van een nieuwe activiteit: de logistieke en financiële afhandeling van internetverkopen voor online aanbieders. Distretail kwam hiervoor met Way2you. Bedrijven die producten online verkochten konden een zending aanmelden. Deze kon worden verzonden naar een Way2you-point. De klant zou automatisch een berichtje krijgen en zijn pakketje bij een Way2you-point kunnen ophalen en afrekenen. De afhaalpunten waren grotendeels al geregeld (benzinestations en een doe-het-zelf-keten), de proef met de geldtransacties was geslaagd. Toch kwam de activiteit niet van de grond. We kunnen het ons nu bijna niet meer voorstellen, maar Fritom was in 2005 haar tijd te ver vooruit. Pas later werden internetverkopen en het hele distributievraagstuk daaromheen actueel.

In 2005 zag de Fritomorganisatie er schematisch gezien zo uit:

Fritom Group 50 Jaar Organigram 2005

Meer lezen over onze historie?

Wij vertellen u graag meer over onze geschiedenis en werpen ook een blik op de toekomst van onze groep van bedrijven.

Onze historie